To bevægelser for en bedre verden

Denne side er lavet af Ungdom mod EU og Folkebevægelsen mod EU i samarbejde.

Ungdom mod EU er en selvstændig ungdomsorganisation tilknyttet Folkebevægelsen mod EU. Vi er begge tværpolitiske organisationer, der arbejder for en retfærdig handel og et internationalt samarbejde, hvor alle stater har samme pligter og rettigheder. Vi ønsker en verden, hvor ret har større betydning end magt. Vi arbejder aktivt for bæredygtig udvikling, fred, menneskerettigheder og folkestyre. Derfor er vi også modstandere af Den Europæiske Union. Vi mener, at EU begrænser Danmarks mulighed for at gå foran som et godt eksempel. Vi mener også, at EU fører en politik, der er til skade for de fattige lande.

Grunden til at vi laver denne kampagne er, at det er nu, der skal siges fra: Det kan bare ikke blive ved med at fortsætte. For så længe EU fortsætter med blandt andet sin handelsprotektionisme, så vil verdens fattige skulle fortsætte med konsekvenserne. EU viser nemlig ikke nogle tegn på, at man vil sænke sin aggressive toldmurer. Så derfor mener vi, at det er vores ansvar, at gå foran med et begyndende initiativ, så Danmark igen kan føre en ansvarsfuld politik overfor verdens fattige. Men det kan ikke lade sig gøre, så længe EU bestemmer hele den danske handelspolitik.

Så vi ønsker et ansvarligt Danmark, og at danske politikere kan stilles til ansvar, hvis de er med til at vedtage regler til skade for de fattige lande. Når EU forhindre os i det, ja så må man sige, at det i sandhed er beviset for EUs ansvarsflugt over for de fattige lande.

Vi mener denne ansvarsflugt må stoppes. Jo før des bedre. Du kan gøre dit for, at det sker. Støt op bag initiativet mod EUs handelsmurer.

Hvis du vil vide mere om os - er du velkommen til at besøge vores hjemmesider:

- Ungdom mod EU
- Folkebevægelsen mod EU