Fagligt relaterede netværk og initiativer

 • Fagligt Ansvar
 • Fagbevægelsen mod Unionen
 • Byggefagenes Samvirke
 • Fingrene væk fra konfliktretten
 • Aktionsgruppen Arbejdere og Akademikere
 • Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere


  Faglig EU-modstand i udlandet

 • Nei til EU - faglig udvalg (Norge)
 • Fackliga frågor (Sverige)


  Faglige hovedorganisationer

 • LO - Landsorganisationen i Danmark
 • FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
 • AC - Akademikernes Centralorganisation


  Fagforbund

 • 3F - Fagligt Fælles Forbund (LO)
 • Metal - Dansk Metalarbejderforbund (LO)
 • FOA - Forbundet Fag og Arbejde (LO)
 • DJF - Dansk Jernbaneforbund (LO)
 • DAF - Dansk Artist Forbund (LO)
 • DFKF - Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (LO)
 • TIB - Forbundet Træ Industri Byg (LO)
 • Blik og Rør - Blik- og Rørarbejderforbundet (LO)
 • MFD - Malerforbundet i Danmark (LO)
 • DEF - Dansk El-Forbund (LO)
 • NNF - Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (LO)
 • HK - Handels- og Kontorfunktionærernes forbund (LO)
 • HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening (LO)
 • SL - Socialpædagogernes Landsforbund (LO)
 • BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk (FTF)
 • DLF- Danmarks Lærerforening (FTF)
 • DSR - Dansk Sygeplejeråd (FTF)
 • DS - Dansk Socialrådgiverforening (FTF)
 • Prosa - EDB-fagets fagforening (FTF)
 • Politiforbundet i Danmark (FTF)
 • CS - Centralforeningen for Stampersonel (FTF)
 • DM - Dansk Magisterforening (AC)
 • BF - Bibliotekarforbundet (AC)
 • DJØF - Dansk Jurist og Økonom Forbund (AC)
 • IDA - Ingeniørforening i Danmark (AC)


  International fagbevægelse

 • ETUC/EFS - Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (Euro-LO)
 • ILO - International Labour Organization


  Medier

 • Magasinet Det ny NOTAT