Folkebevægelsens udgivelser:

EU angriber konfliktretten
April 2008. Fire siders folder i PDF-fomat.

Servicedirektivet – udfordring af den danske arbejdsmarkedsmodel?
Maj 2006. 16 siders pjece i PDF-format.

Velfærden og EU
Maj 2006. 32 siders pjece i PDF-format.


Artikler i Folk i Bevægelse:

Europagten angriber løn og økonomisk selvbestemmelse
S og SF har sagt ja til ny europagt, der fremmer forringelser af løn, afskaffelse af efterløn og strider imod deres eget forslag til økonomisk politik
April 2011

Jernbanedirektiv truer strejkeret, driftssikkerhed og passagerers sikkerhed
- Alle der vil det godt for den kollektive trafik, må derfor tage afstand fra denne jernbanepakke, siger togfører Erik Bach fra Folkebevægelsen
April 2011

En bekymrende pagt
Mens det europæiske LO (EFS(ETUC) går imod den nye europagt, så har formanden for LO i Danmark Harald Børsting sagt god for den. Men forbundsformanden for de offentligt ansatte i FOA Dennis Kristensen er langt fra tryg ved pagten
April 2011

Hvordan bekæmper vi social dumping?
Stop social dumping er overskriften på en faglig landskonference den 2. december – og det er en af den europæiske fagbevægelses største udfordringer i dag. Finn Sørensen fra arbejdsudvalget i Fagbevægelsen mod Unionen giver her sit personlige bud, hvad der skal til i Danmark
December 2010

Fagligt nej til EUs løndumping
3F kræver social protokol i EU og FOA afviser at den offentlige sektor skal betale ”regningen for finanssektorens og bankernes uansvarlige færd”
Oktober 2010

Intens kamp mod social dumping
Underbetaling af østarbejdere presser i stigende omfang fagbevægelsen og den danske arbejdsmarkedsmodel. Folkebevægelsen og Fagbevægelsen mod Unionen arrangerer konference om emnet den 2. december sammen med en lang række fagforeninger
September 2010

Kamp mod social dumping: En vindersag
Kampen mod social dumping er en vindersag for fagbevægelse og arbejderpartier – hvis de vil tage den! Sådan lyder budskabet fra Finn Sørensen op til 1. maj 6 år efter EUs såkaldte østudvidelse...
Maj 2010

- Vi påtager os kampen mod social dumping!
- En social protokol er en nødvendighed, hvis vi for alvor skal have gjort op med den sociale dumping. Men det er en fundamental ændring af hele grundlaget for EU, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i en snak om deres indsats mod underbetaling af udenlandske kolleger
Februar 2010

Luftens ansatte er dødtrætte af EUs regler
EUs hviletidsregler for flybesætninger gør flytrafik livsfarlig for såvel passagerer som ansatte. Det viser EUs egen undersøgelse, men EU vil ikke ændre noget. Nu siger piloter og kabinepersonale stop
December 2009

Slagterier udnytter EU-lovgivning
Danish Crown truer medarbejdere med fyring, hvis de ikke indvilliger i, at gå 20 pct. ned i løn. EU’s lovgivning gør det muligt
Juni 2009

Forår for underbetaling?

- Når østaftalen udløber 1. maj kommer det til at stå 1-0 til det indre marked, siger Finn Sørensen fra Fagbevægelsen mod Unionen
April 2009

Fagbevægelsen sejrer i slag om arbejdstid
EU-parlamentet afviser at sætte forhold omkring arbejdstid 100 år tilbage
Januar 2009

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping
Svensk LO kræver afklaring om Vaxholm-dom før traktat-ratficering. TIB støtter kravet fra EFS (europæisk LO) om at konfliktretten skal stå over den frie bevægelighed i EU. Og fra de faglige workshops på Europæisk Socialt Forum opfordres der til demonstration ved EU-topmødet i december
Oktober 2008

Vaxholm-sagens konsekvenser: Irske elektrikeres løn fastfryses
Irsk fagforening fortæller, at EF-domstolens faglige afgørelse koster medlemmerne deres lønstigning
September 2008

Polakker til under 50 kroner i timen
Søren Søndergaard kræver ufravigelige regler, som sikrer overenskomster i tale ved blokade foran Mønten
September 2008

Hvordan redder vi konfliktretten?
Siden december 2007 har EU-domstolen gennem en række domme ikke bare godkendt underbetaling af udenlandsk arbejdskraft, men også begrænset lønmodtagernes ret til at konflikte mod social dumping
Juni 2008

Baggrund: EF-domstol støtter social-dumping
Ifølge EF-domstolen er krav, der er højere end mindsteløn, en hindring for den frie udveksling af tjenesteydelser, da det fratager udenlandske firmaer konkurrencefordelen ved lavere lønomkostninger
April 2008.

Fagligt pres mod Lissabon-traktaten
Langt over tusind fagligt aktives budskab til regeringen om ”Ingen godkendelse af EU-traktaten uden garanti for konfliktret” styrker presset på Folketinget. Folkebevægelsen kræver fortsat folkeafstemning og stiller forslag i EU-parlamentet til forsvar for kollektive kampskridt - som Nyrup og Margrethe Auken går imod
Februar 2008

Vaxholm-dommen rammer den nordiske aftalemodel
EF-domstolen: Den decentrale aftalemodel er en hindring for arbejdskraftens fri bevægelighed
Januar 2008

Livsfarlig EU-harmonisering på arbejdspladserne
”Det er en meget farlig udvikling at give udenlandske arbejdere "lov" til at arbejde uden de lovbefalede kurser”, skriver Stilladsarbejdernes Landsklub til Folketinget om konsekvenserne af ny EU-regel
Januar 2008

Andre artikler om arbejdsmarked i bladetAndres udgivelser

Mens vi venter på Vaxholm....
..om faglige rettigheder og EUs indre marked. Udgivet af Fagbevægelsen mod Unionen, november 2006

Så faller svenske modellen
Om Vaxholm-dommen. Udgivet af Folkrörelsen Nej till EU i Sverige i 2008

EU-kommissionens grönbok om arbetsrätten
Udgivet af Folkrörelsen Nej till EU i Sverige i 2007

Facket och striden om tjänstedirektivet
Om servicedirektivet. Udgivet af Folkrörelsen Nej till EU i Sverige i 2006

Tjenester til enhver pris?
Om servicedirektivet. Udgivet af Nei til EU i Norge i maj 2006

EUs Postdirektiv - og kampen om lønnsomme brev
Udgivet af Nei til EU i Norge i maj 2008