WEU og Frankrigs præsident Sarkozy taler om atombevæbnet EU-militær

Af Johanne Langdal Kristiansen


Til tider er det blevet forsøgt affejet som nonsens, at EU og atomvåben skulle have noget med hinanden at gøre. Meget tyder imidlertid på, at det er en sag, der ikke bare kan skydes til side, men en sag man er nødt til at tage stilling til, en sag der kan få betydning for opbygningen af et EU-militær.

EU huser to atomvåbenmagter, Storbritannien og Frankrig. I 1995 foretog Frankrig atomprøvesprængninger i Stillehavet. Ved den lejlighed forholdt bl.a. Frankrigs daværende præsident Jacques Chirac og andre fremtrædende europæiske politikere sig positivt i forhold til at diskutere fælles atomvåben for EU.

Det kan synes som langt tilbage at tage et eksempel fra 1995 og på rigtig mange områder er der da også sket en masse siden da, men diskussionen om EU-atomvåben er ikke gået i stå siden 1995. Den franske præsident Nicolas Sarkozy har f.eks. i marts 2008 udtalt, at de franske atomvåben er ”et hovedelement i Europas sikkerhed”. Og da Sarkozy altid omtaler EU som Europa, så er der ingen tvivl om, at han ønsker at rejse spørgsmålet om a-våben i forbindelse med opbygningen af EU-militæret. Sarkozy forslog også, at der startes en dialog med de europæiske partnere som måtte ønske det 1).

Hertil kommer, at der fra Den Vesteuropæiske Union 2), der er tilknyttet EU, i december 2007 blev udsendt et notat, hvor det bliver bekræftet, at spørgsmålet om atomafskrækkelse ikke har været gemt væk og glemt, men blot "omhyggeligt holdt ude af syne" 3) + 4) i forbindelse med opbyggelse af et fælles EU-forsvar, hvilket må siges i høj grad at underbygge mistanken om, at et fælles EU-militær også med tiden kan komme til at omfatte atomvåben. Notat blev opdateret i maj 2008 og indeholder de samme ord om at spørgsmålet har været holdt skjult.

Det er derfor relevant at forholde sig til spørgsmålet om EU-atomvåben når man tager stilling til EU-militæret og hvorvidt Danmark skal opretholde forsvarsundtagelsen i EU.

Hvis atomvåben bliver en del af EU-militæret, så vil Danmark blive medejer og medansvarlig for håndteringen af masseødelæggelsesvåben såfremt vi opgiver forsvarsundtagelsen.


1)
Kilde: http://www.elysee.fr/accueil Præsident Nicolas Sarkozy tale i forbindelse med præsentationen af atomubåden ”Le Terrible”.

2) Europæisk militæralliance (WEU) oprettet i 1955 og efter Maastricht-traktaten i 1992 EU’s militære arm. I dag er det meste af WEU direkte inkorporeret i EU og resten heriblandt den parlamentariske forsamling er tilknyttet til EU.

3) Assembly of Western European Union, Assembly fact sheet No 2, European security police, collective defence and nuclear deterrence, Dec. 2007

4) Assembly of Western European Union, Assembly fact sheet No 2, European security police, collective defence and nuclear deterrence, May 2008 - klik her!

JPEG - 58.8 kb
Britisk atombevæbnet ubåd. Foto: Mateus 27:24&25