Synovate (det tidligere Vilstrup Research) gennemførte den 15.-25. oktober en opinionsundersøgelse om "Danskernes holdning til forsvarsundtagelse og A-våben i EU".
Resultatet af undersøgelsen bygger i følge Synovate på telefoninterviews med 1.010 danskere repræsentativt vægtet på køn, alder, geografi og politik (jvf. seneste folketingsvalg). Synovate gør opmærksom på, at jo mindre antal deltagere, desto større statistisk usikkerhed er der (så tal for mindre partier som f.eks. Liberal Alliance og Enhedslistens vælgere er mindre repræsentative end f.eks. tal for Venstre og Socialdemokraternes vælgere).
Læs hele rapporten fra Synovate - klik på pdf-ikonet til højre

PDF - 127.9 kb


Der blev stillet tre spørgsmål:

Spørgsmål 1: Undtagelsen

Danmark har en forsvarsundtagelse, der betyder at Danmark ikke deltager i forsvarspolitik herunder militære EU-operationer under EU-flag.
Ønsker du denne undtagelse afsakffet eller ønsker du den opretholdt?

JPEG - 62.7 kb

Ønsker den opretholdt: 43 pct.
Ønsker den afskaffet: 34 pct.
Ved ikke: 24 pct.

Blandt mændene ønsker flertallet afskaffelse (44 pct. mod 38 pct. for opretholdelse).
Blandt kvinderne ønsker flertallet den opretholdt (47 pct. mod 24 pct. for afskaffelse).

Partipolitisk får undtagelsen opbakning hos (de mindste partier nævnes ikke her):
SF (60/19), Dansk Folkeparti (50/23), Socialdemokraterne (46/32) og Venstre (41/39).
Den ønskes afskaffet hos Det Radikale Venstre (51/34) og) Det Konservative Folkeparti (50/33).


JPEG - 50.1 kb

Spørgsmål 2: A-våben i EU-regi

Er du for eller imod atomvåben som forsvarsvåben i EU-regi?

For A-våben i EU-regi: 5 pct.
Imod A-våben i EU-regi: 89 pct.
Ved ikke: 6 pct.


Spørgsmål 3:
A-våben forbud i hele Europa

Er du for eller imod et generelt forbud mod A-våben i det geografiske Europa?

For generelt forbud: 53 pct.
Imod generelt forbud: 41 pct.
Ved ikke: 6 pct.