– også for borgerlige og liberale


EU-modstanden er ikke et isoleret venstrefløjsfænomen. Den er bred og tværpolitisk. F.eks. er Venstres vælgere ofte den største gruppe af nej-stemmerne ved folkeafstemninger om EU. Folkebevægelsen mod EU har mange borgerlige og liberale blandt sine medlemmer og vælgere. Og den ikke-socialistiske EU-modstand har da også vist sig på mange måder som f.eks.:

V-flertal for militær undtagelse
I oktober 2008 offentliggjorde Folkebevægelsen mod EU en meningsmåling om den militære undtagelse foretaget af Synovate (det tidl. Vilstrup). Heraf fremgår det, at et beskedent flertal af Venstres vælgere (41 pct.) ønsker den bevaret (39 pct. ønsker den afskaffet). Blandt de konservative vælgere ønsker et flertal afskaffelse (50 pct.), men 33 pct. ønsker den bevaret.

Betydelig VK-støtte til nordisk alternativ
I maj 2004 offentliggjorde Folkebevægelsen mod EU en meningsmåling foretaget af Gallup. Målingen viste, at et flertal på 51 pct. foretrækker et tættere nordisk samarbejde fremfor fortsat medlemskab af EU, som kun blev støttet af 36 pct. Selvom tilhængerne af det nordiske alternativ var flest hos bl.a. S og SF’s vælgere, så var støtten også betydelig blandt Venstres, Det Konservative Folkepartis og Det Radikale Venstres vælgere (hhv. 43,6 pct., 34,9 pct. og 35,3 pct.).

Markant borgerlig euro-modstand
Ved den danske folkeafstemning om euroen i 2000 var borgerlige nej-sigere bl.a. repræsenteret ved organisationen Nationernes Europa (med bl.a. tidl. MF Frank Dahl) og den unge borgerlige unionsskeptiske organisation BUSK. I dag er Konservativ Ungdom fortsat uenig med moderpartiet og siger nej til euroen.

Alle kandidater på liste N arbejder på Folkebevægelsens tværpolitiske grundlag for at forsvare undtagelser, selvbestemmelse og demokrati. Men vil du stemme på en erklæret ikke-socialistisk, borgerlig eller liberal kandidat kan du vælge mellem:

Ditte Staun
- som også er spidskandidat for Det Radikale Venstre ved kommunalvalget i Skive

Hans Henrik Larsen
- sergent og gennem mange år medlem af Det Konservative Folkeparti

Sven Skovmand
- tidl. folketingsmedlem og mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstre

Thorkil Sohn
- tidl. medlem af Venstre, nu medlem af Retsforbundet

Johanne L. Kristiansen
- medlem af Retsforbundet

Mette Langdal
- medlem af Retsforbundet