Men EU-landenes faglige topledere undlod at stå fast på et ultimativt krav om en juridisk bindende social protokol som en forudsætning for at acceptere en ny folkeafstemning om Lissabon-traktaten


Artikel i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg september 2009
af Per Sørensen fra 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening


Da det stod klart, at hverken den irske regering eller EU ville respektere det irske nej til Lissabon-traktaten 12. juni 2008 krævede en del af den irske fagbevægelse, at forhandlingerne mellem den irske regering og EUs institutioner bl.a. skulle omfatte en juridisk bindende social protokol som tillæg til Lissabon-traktaten. Kravet om en social protokol skulle være et vilkår for en ny folkeafstemning om den afviste traktat. Forhandlingerne er nu afsluttet, men desværre uden opfyldelse af kravet om en social protokol.
Forslaget om en juridisk bindende social protokol er udarbejdet af Den Euroæiske Faglige sammenslutning (EFS). LO i Danmark godkendte forslaget som bl.a. skulle imødegå EF-domstolens antifaglige domsafgørelser i eksempelvis Viking-, Laval- og Ruffert-sagerne.

Chancen blev forpasset
Muligheder var til stede for at få virkeliggjort den sociale protokol som en del af Lissabon-traktaten. Men EU-landenes faglige ledere undlod at stille ultimative krav protokollen. Derfor endte det i stedet med en udvandet ”højtidelig erklæring” om, at EU støtter sociale fremskridt og beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder. Erklæringen har ikke status som protokol og giver EF-domstolen mulighed for fortsat at afsige domme, der sætter grænser for strejkeretten og faglige krav, så økonomiske interesser har fortsat forrang.
John Monks, generalsekretær i ETUC (European Trade Unions Coorperation), siger, at han er skuffet, men ikke forbavset. Sammen med LOs formand Harald Børsting håber han nu, at den sociale protokol kan indskrives i Lissabon-traktaten, når den eventuelt bliver åbnet for nye forhandlinger i tilfælde af et nyt medlemslands indtræden i EU. Vi kan så håbe, at EU-landenes faglige ledere til den tid vil arbejde kraftigere og mere ærligt for, at kravet om en juridisk bindende social protokol nyder fremme.

Støt et nej til ”om igen” Irland
For at kunne bevare EU-landenes arbejdsmarkedssystemer og fagforeningernes indflydelse på vores kollektive aftalesystem, er det nødvendigt, at vi støtter den kamp vores faglige kammerater i Irland udkæmper for at sikre et nyt irsk nej. Vi ved, at bl.a. forbundet TEEU (en sammenslutning af en række fagforeninger med i alt 40.000 medlemmer) under ledelse af formanden Frank Keoghan, der også er medlem af Folkebevægelsens irske søsterorganisation Peoples Movement, går i spidsen for at få et nej igen.
Frank Keoghan ønsker debat med og støtte fra EU-landenes fagforeninger i den kommende nej-kampagne. En fordel for nej-siden er, at regeringen er upopulær og upålidelig. Og irernes kendskab til traktatens indhold er øget efter første folkeafstemning om traktaten i Irland.
”Vi er blevet stærkere, men der skal meget mere til denne gang, mere styrke og hjælp. Alt som faglige folk kan finde på for at vise – uden at blande jer – at I støtter os. Det vil blive værdsat”, siger Frank Keoghan.