Foreslå et klimalink - klik her!

FN og klimaet
- COP15 (officiel hjemmeside for Klimakonferencen i København december 2009)
- FNs side om klimakonferencer

EU om klimaet
- Kommissionens side om emnet
- EUs miljøagentur
- Folketingets EU-Oplysnings side om emnet

Danske myndigheder
- Klima og energiministeriet
- Miljøstyrelsen
- Energistyrelsen
- Danmarks Metorologiske Institut (DMI)
- Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Organisationer og initiativer
- Klimaforum09 (det alternative klimatopmøde)
- Peoples Climate Action
- Greenpeace
- Friends of Earth
- NOAH
- Verdensnaturfonden WWF
- Danmarks Naturfredningsforening
- Sevenmeters.net
- Climate Debt Agents
- Mellemfolkeligt Samvirke
- Ibis
- Afrika Kontakt
- ATTAC