10 argumenter for en folkeafstemning

Vi skal have folkeafstemning om næste EU-traktat, fordi...

- Danmark har en god demokratisk tradition for, at nye EU-traktater kommer til folkeafstemning.

- Flertallet af nutidens love i Danmark – vi jo alle skal følge - udspringer fra Bruxelles. Derfor bør vi alle spørges, når den fremtidige grundtraktat for EU skal vedtages.

- Efter det franske og hollandske nej til EU-forfatningen i 2005 blev den danske folkeafstemning aflyst. I en såkaldt tænkepause skulle der være tid til demokrati og dialog med befolkningerne. Nu er tænkepausen slut. Og nu forsøger politikerne at koble borgerne fra. Det er udemokratisk ud over alle grænser.

- Det grundlæggende indhold fra EU-forfatningen går igen i den nye traktat. Derfor bør regeringen fastholdes på den lovede folkeafstemning fra 2005.

- Den nye traktat får stor betydning for os både som befolkning og som land. For eksempel flyttes over 60 nye politikområder til flertalsafgørelser, så Danmark kan få påtvunget endnu flere love imod vores vilje. Vi får ikke længere en fast kommissær i Kommissionen. Og vores udenrigspolitik bindes i endnu højere grad til en kommende fælles EU-udenrigsminister.

- Der er tale om en betydelig politisk suverænitetsafgivelse, også selv om regeringens jurister kan nå frem til en anden konklusion. Vi er parat til en grundlovssag, men uanset en eventuel fremtidig dom vil det være i strid med ånden i grundloven og en krænkelse af folkestyret, hvis ikke vi får en folkeafstemning.

- Med en ny EU-traktat får folket en række pligter og rettigheder, som binder den enkelte i ubestemt tid. Det er derfor naturligt, at befolkningen får lov til at tage stilling.

- Europæisk samarbejde kan ikke bygges, uden at befolkningerne er med. At bygge en ramme om et samarbejde uden at have befolkningerne med vil være til skade for Europa.

- Folketinget kan ikke tage beslutningen for os. Når Folketinget vælges, er EU-spørgsmål sjældent det afgørende for vælgerne.

- Det vil blive meget svært eller nærmest umuligt at ændre indholdet i en ny EU-traktat. En ny EU-traktat vil begrænse Folketings muligheder i fremtiden (med mindre Danmark meldes ud af EU). En sådan begrænsning af Folketingets magt bør Folketinget ikke selv tage stilling til. Det er et spørgsmål for folket.


Andre argumenter, dokumenter og links
om folkeafstemning og den nye EU-traktat

Argumenter, analyser, artikler og lignende:

- 65 spørgsmål om traktaten
MEP Søren Søndergaards 65 spørgsmål til regeringen om Lissabon-traktaten offentliggjort 26. februar 2008

- Lissabon-traktaten er EU-grundloven
En A3-folder fra Folkebevægelsen mod EU med 10 hovedpunkter i den nye traktat, 10. januar 2008

- Europæiske stemmer - om EU-traktaten og kravet om folkeafstemning
Rapport fra tænketanken NyAgenda 9. november 2007

- Reformtraktaten kontra EU-grundloven
Lille samling af links til artikler om forskelle og ligheder mellem den såkaldte reformtraktat og EU-grundloven, 16. oktober 2007

- House of Commons European Scrutiny Committee: European Union Intergovernmental Conference
Det britiske parlaments undersøgelseskommissions rapport om reformtraktaten - bl.a. sammenlignet med EF-forfatningen, 9. oktober 2007
Læs oversættelse af rapportens konklusioner - klik her!

- The Lisbon Treaty - Centralization and Neoliberalism
Engelsk sproget pjece af Jonas Sjöstedt, tidligere medlem af EU-parlamentet for Vensterpartiet i Sverige. Udgivet af GUE/NGL i oktober 2007

- EU-grundloven i nye klæder
En gennemgang af den såkaldte reformtraktat.Skrevet af Sven Skovmand med bidrag fra MEP Søren Søndergaard og tidl. MEP Ole Krarup. Folkebevægelsen mod EU, september 2007. Kan bestilles på telefon 35 36 37 40

- ”Reformtraktaten” består til 96 procent af samme tekst
Analyse af Drude Dahlerup fra tænketanken NyAgenda, 25. juli 2007

- EU-grunnloven: veien videre
Faktaark af Maria Walberg fra Nei til EU i Norge, juli 2007

- EU:s nya grundlagsförslag ”Reformfördraget” i telegramform
56 punkter om den omdöpta EU-konstitutionen. Svensk analyse af Hans Lindqvist, ordfører i EU-kritiska Centernätverket, august 2007

- A guide to the constitutional treaty
En gennemgang på engelsk fra den uafhængige tænketank Open Europe, august 2007

- Folkeafstemning på dagsordenen
Artikel på EUobserver.dk 21. juni 2007

- Artikler om resultatet af juni-topmødet 2007 i Folk i Bevægelse
Herunder "Ny traktat med indhold som i EU-grundloven", "Døde polakkers klub", "Den franske "sejr"! og lederen "Selvfølgelig skal vi stemme om EU-traktaten!!!"

- EU-forfatningen - gennemgang og konsekvenser
Af Mette Tonsberg og Lars V. Pedersen med indledning af professor og dav. MEP Ole Krarup. Maj 2005 (bemærk: det er en gennemgang af EU-grundloven anno 2004 og ikke af reformtraktaten anno 2007)

Udvalgte debatindlæg og ledere i medierne:

 • Kirken bør ikke snydes for en afstemning - kronik i Kristeligt Dagblad 27. februar 2008 af Helge Rørtoft Madsen
 • Lissabon-traktaten ændrer EU - kommentar i Dagbladet Arbejderen 24. januar 2008 af Sven Skovmand
 • Folkeafstemningen der blev væk - kronik i Berlingske Tidende 7. december 2007 af professor Hjalte Rasmussen
 • Det nye folketing bør sikre en EU-folkeafsteming - kronik i dagbladet Information den 23. november 2007 af bl.a. Niels Hauasgaard, Sanne Salomonsen, Frank Dahlgaard, Bjørn Elmquist, Kirsten Lehfeldt og Helge Rørtoft Madsen.
 • Giscard d’Estaings brev om Lissabon-traktaten - offentliggjort i bl.a. dagbladet Politiken den 27. oktober 2007
 • Derfor skal vi have en folkeafstemning - kronik af bl.a. Hardy Hansen, Hanne Reintoft, Henning Gottlieb, Poul Dissing, Kirsten Lehfeldt, Sanne Salomonsen og Helge Rørtoft-Madsen i Morgenavisen Jyllands-Posten, 13. oktober 2007
 • Konservatismens ti bud - kronik i Berlingske Tidende 29. september 2007, hvor politisk ordfører Pia Chrismas-Møller (K) taler for folkeafstemning
 • Spørg befolkningen - debatindlæg af Erik Boel, formand for Europabevægelsen, 17. august 2007
 • Spørg folket, Fogh - leder i Ekstra Bladet den 24. juni 2007
 • Kære Anders Fogh - åbent brev til statsministeren af MEP Søren Søndergaard, MEP Francis Würtz og MEP Kartika Liotard bragt i Information den 22. juni 2007
 • Vi vil gerne stemme! - debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten 22. juni2007 af bl.a. tidl. MF Frank Dahlgaard, Anette Nilsson (KD) og tidl. MF Bjørn Elmquist
 • Den nødvendige EU-folkeafstemning - kronik af Hjalte Rasmussen, professor i EU-ret, med argumenter for folkeafstemning i Berlingske Tidende 19. februar 2007

  Dokumenter og sider fra EU og myndigheder om emnet:

 • Europa-politisk aftale af 21. februar 2008 - Politisk aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om dansk europapolitik i en globaliseret verden af 21. februar 2008
 • Udkast til Lissabon-traktaten - Sammenskrevet udgave af udkastet til Lissabon-traktaten og det gældende traktatgrundlag. Opdateret med ændringerne fra Det Europæiske Råds møde den 19. oktober 2007 i Lissabon.
 • Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten - fra Justitsministeriet 4. december 2007
 • Redegørelse til Folketing om Lissabon-traktaten fra Udenrigsministeriet 3. december 2007
 • Nye beslutningsprocedurer i Lissabon-traktaten - notat af 28. november 2007 af EU-konsulenten i Folketingets EU-Oplysning om udvidet brug af kvalificeret flertal.
 • Udkastet til den såkaldte reformtraktat fra juni-topmødet - på Folketingets EU-Oplysnings hjemmeside
 • Mandatet til regeringskonferencen i 2007 - udgangspunktet for de videre forhandlinger, som starter 23. juli og afrundes 18.-19. oktober 2007
 • Uddrag af Det Europæiske Råds formandskabs konklusioner af 23. juni 2007 vedrørende traktatreformprocessen
 • Folketingets EU-Oplysnings temaside om traktaten
 • Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Traktat om en Forfatning for Europa - fra Justitsministeriet 22. november 2004.

  Andre underskriftsindsamlinger i ind- og udland:

 • X09 - europæisk kampagne for folkeafstemninger om næste EU-traktat
 • folkomrostning.nu - svensk fællesportal for underskriftsindsamling for folkeafstemning
 • Referendumnu.nl - hollandsk portal for underskriftsindsamling for folkeafstemning
 • I Want a Referendum - britisk kampagneportal
 • Petition for EU referendum - det britiske dagblad The Dailiy Telegraphs underskriftsindsamling
 • SUN - The EU referendum det britiske dagblade The Suns indsamling
 • CNR - det nationale folkeafstemningsråd i Frankrig
 • Plattform Volksabstimmung - østrigsk platform for folkeafstemning

  Øvrige relevante links:

 • European Referendum Campaign
 • TEAM - internationalt EU-kritisk netværk
 • Open Europe - uafhængig britisk tænketank
 • Borgerinitiativet Ja til Europa - Nej til EU-forfatningen
 • Radikalt EU-kritisk Netværk
 • Udfordring Europa
 • Tænketanken NyAgenda