Links til artikler om forskelle og ligheder mellem den såkaldte reformtraktat anno 2007 og EU-grundloven anno 2004

- Berlingske Tidende 9. oktober 2007:

Ny traktat "i al væsentlighed" lig EU-forfatning

Britiske parlamentarikere konkluderer i rapport, at EU’s reformtraktat er næsten det samme som den forfatning, franske og hollandske vælgere stemte nej til.

- Berlingske Tidende 27. juli 2007:

Boel: Ny traktat ligner EU-forfatningen mest muligt

Teksterne er tætte på hinanden, siger EU-kommissær Mariann Fischer Boel. Hun vil ikke blande sig i spørgsmålet om nødvendigheden af en dansk folkeafstemning.

- Tænketanken NyAgenda 25. juli 2007:

”Reformtraktaten” består til 96 procent af samme tekst


NyAgenda bringer her den første omfattende sammenligning mellem den forkastede forfatningstraktat og den nye ”reformtraktat”. Den viser, at der stort set er tale om samme tekst. Ændringerne er meget få - og primært symbolske (flag, hymne m.v.).

- Tænketanken Open Europa 23. juli 2007:

98% of the Constitution is preserved


Spanish Foreign Minister: 98% of the Constitution is preserved in new EU treaty; "The wrapping has been changed, but not the content"

- Berlingske Tidende 17. juli 2007:

D’Estaing: Ny EU-traktat minder stærkt om forfatningen


Den nye EU-traktat udlægges vidt forskelligt i medlemslandene. Forfatningens ophavsmand, Giscard d’Estaing, mener den stor set er identisk med "den gamle".