Kort og kontant om euro og ØMU


JPEG - 89.7 kb
Hovedkvarteret for Den Europæiske Centralbank Eurotower i Frankfurt. Foto: Claudio Hils

Euroen er et skridt på vej mod en EU-stat

Euroen er ikke blot et rent økonomisk samarbejde, men har fra begyndelsen været tænkt som en integrationsmotor for EU på det politiske plan. Ideen med Euroen som integrationsmotor hed: Ved at fastlåse landene til den samme penge- og rentepolitik, ville de være tvunget til at koordinere og føre nogenlunde samme finans- og industripolitik, for at undgå at de interne spændinger blev for store.

Euroen kan underminere velfærden

Det er svært at tro, at ØMU’en skulle kunne fungere uden forsøg på en endnu mere centralstyret økonomi fra EU’s side herunder EU-skatter, især hvis ØMU’en skal opretholdes i krisetider. Indtil videre er skatteområdet primært berørt indirekte i forhold til EU’s indre marked, f.eks. angående pensionsbeskatning.
Der er stærke kræfter i flere af EU-landene for, at EU skal indføre rigtig EU-skat. Fra et dansk og nordisk perspektiv kan det være svært at forestille sig, hvordan vi skal opretholde vores skattefinansierede velfærdssamfund, hvis vi mister kontrollen over skatten.

Euroen løser ikke finanskrisen

Finanskrisen handler ikke om, hvorvidt Danmark er medlem af Euroen. Finanskrisen er meget større og bunder i nogle store grundlæggende problemer, ligesom den rammer alle lande – uafhængigt af medlemskab af Euroen. På mange måder står vi faktisk bedre uden for Euroen, fordi vi dermed har flere pengepolitiske redskaber til rådighed.

Euroen fører til prisstigninger

De steder hvor Euroen er indført, har det medført store prisstigninger. I Tyskland blev den døbt teuro (efter teur som betyder dyrt på tysk). En vare, der i en tysk cafe før overgangen til euro kostede to D-mark svarende til lidt under 8 kroner, kostede efter euroens indførsel pludselig to euro, svarende til 15 kroner. Dermed udhules reallønnen.
I en økonomisk krise, hvor folk begynder at miste deres arbejde, og bliver presset økonomisk, har vi ikke ligefrem nogen interesse i yderligere prisstigninger.

Euroland har højere arbejdsløshed end Danmark

Det er bestemt relevant at se på beskæftigelsen, når man tager stilling til euroen. Den Økonomisk Monetære Union (ØMU’en), der er rammen for euroen, har en enøjet målsætning om prisstabilitet, og Den Europæiske Centralbank (ECB), der styrer euro-renten, har kun et våben til at bekæmpe inflationen, og det er renten.
Euro-lande anno 2009I 2007, da energipriser og fødevarepriser steg, reagerede ECB med at sætte renten op. Dermedlagde ECB en dæmper på beskæftigelsen, selv om eurolandene i gennemsnit har en større arbejdsløshed og dårligere økonomier end f.eks. Danmark. I denne situation ville mange økonomer hellere støtte en lavere rente.
Hvis vi ser på nogle af de nyeste tal omkring arbejdsløshed, ser det heller ikke godt ud i Euroland. Her er et par tal fra Eurostats (EU’s eget statistiske kontor) fra oktober 2008. Danmark havde en arbejdsløshed på 3,2 %, mens de store euro-lande lå på Italien 6,8 pct., Frankrig 8,2 pct., Tyskland 7,1 pct., Spanien 12,8 pct. Kilde: Eurostat - klik her!
Det vil sige, at nogle af de største lande i Euroland har væsentlig højere arbejdsløshed end vi har i Danmark.


Euroland? – skal Danmark erstatte kronen med euro?

PDF - 1.5 Mb

Ny aktuel pixibog med 14 påstande og svar om euroen - og to bonusudsagn, som danske euro-tilhængerne næppe kommer med.
Læs den i pdf-format - klik på ikonet til højre!