20. oktober 2005: EF-domstolen fjerner den kødimportørernes oplysningspligt, hvilket gør det svært for danske myndigheder at kontrollere udenlandsk kød for salmonella

10. januar 2006: EF-domstolen fjerner muligheden for at klage til butikken over, hvis en vare forvolder skade på personer eller andre ting i en dansk sag om salmonellaforgiftning

9. oktober 2006: EF-domstolen siger god for, at kvinder får lavere løn end mænd. Dommen bryder med princippet om lige løn for lige arbejde. "Et rigtig dårligt signal", vurderer Karin Mette Thomsen, leder af 3F’s juridiske sekretariat. Læs mere!

12. september 2006: EF-domstolen tillader, at borgere flytter skattebetaling til lavere beskattede lande. Dommen betegnes af juraprofessor Erik Werlauff som en "ladeport for misbrug"

25. januar 2007: EF-domstolen gør dansk lovgivning om bopælspligt på landet ulovlig og fremmer dermed affolkningen af landdistrikter

30. januar 2007: EF-domstolen fælder en dom omkring skattefradrag for indbetalinger på pensionsordninger. - EU-dommen mod Danmark åbner op for større muligheder for skatteunddragelse, konstaterer MEP Søren Søndergaard

11. december 2007: EF-domstolen beslutter EF-i den såkaldte Viking Line-sag, at den fremover skal afgøre om faglige konflikter er lovlige

18. december 2007: EF-domstolen fælder dommen i den svenske Vaxholm-sag, som kriminaliserer fagbevægelsens kamp mod underbetalingen i det lettiske byggefirma Laval

25. juli 2008: EF-domstolen kommer med Metock-dommen som betyder, at den udlændingelov et flertal i Folketinget har besluttet, skal tilpasses EUs regler

Dette er blot nogle få eksempler på, hvordan EF-domstolens arbejde betyder, at nationale love, politik og arbejdsmarkedsforhold fejes til side af EUs love og politiske retningslinier. Hvad man end mener i de konkrete tilfælde, så undergraver det demokratiet og selvbestemmelsen.

Se EF-domstolens oversigt over sager vedr. Danmark - klik her!