Til regeringen og Folketinget:

Giv EU modstand!

EU har fået alt for meget magt. EU-domstolen skal f.eks. ikke have lov til at underminere strejkeretten og forhindre salmonella-bekæmpelse!

Lad landenes folkevalgte bestemme de enkelte landes politik og love. I respekt for indgåede internationale menneskerettighedskonventioner, naturligvis!

Regering og folketing må afvise EU-diktater, der strider mod befolkningens sundhed og demokratisk vedtagne beslutninger i Danmark.

Ja tak, jeg ønsker:

- Send mig flere oplysninger om EU-domstolen og EU

Navn

E-mail

Adresse

Postnr. & by

Tlf.


Du kan også sende en e-mail til Folkebevægelsen mod EU og dermed præcisere dit ærinde - men husk navn og adresse, hvis du vil have materiale tilsendt.