Organisationer og bevægelser:
 • NOAH
 • NOAH tema: Transport og miljø i EU
 • Greenpeace
 • Natur og Ungdom
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Det Økologiske Råd
 • Nephentes
 • Danmarks Aktive Forbrugere
 • FOE Friends of Earth - Europe
 • Nei til EU i Norge

  Kampagner og initiativer

 • REACH info
 • Chemical reaction
 • Sikre GMO-mærkning i EU
 • En million underskrifter mod atomkraft

  Pjecer, rapporter og lignende:

 • Folkebevægelsens udgivelser og dokumenter
 • Nei til EU: Naturens nei
 • Nei til EU: Miljø og Marked
 • Nei til EU: EU og miljø
 • NOAH: Dit miljø og EU valg
 • DN: REACH eller kemisk kaos
 • OOA: Den skjulte Atommagt – Euratom

  Myndigheder og institutioner

 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Skov- og Naturstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Forbrugerstyrelsen
 • Forbrugerrådet
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • Danmarks Fødevareforskning
 • EUs miljøagentur