Nyhed

Søren stemte konsekvent mod EU-militarisering


12. september stemte EU-parlamentet om den såkaldte Giannakou-betænkning, som foreslår højere grad af fælles koordinering og ledelse på forsvarsområdet i EU og desuden også udtrykker bekymring for og kritik af medlemslandene besparelser på forsvarsområdet. Der var stillet 13 ændringsforslag.

En ny opgørelse viser, at blandt de 13 danske EU-parlamentarikere var der kun én, der stemte nej - både helt og delvist - i denne forbindelse: Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Såvel ændringsforslag som den samlede tekst fremmede EU-militarisering.

Opgørelsen er lavet af Granskning EU, som analyser og overvåger EU-debatten fra en kritisk synsvinkel i et samarbejde mellem det EU-kritiske netværk EUD og organisationen for europæisk mellemstatsligt samarbejde OEIC.

Se opgørelsen - klik på det lille billede herunder.
NB: Bendt Bendtsen var ikke tilstede den dag.

PNG

Læs mere på granskning.eu - klik her!