Folketingsvalget 15. september
gav en lille, men ikke nødvendigvis
ubetydelig fremgang for euromodstanden

Christiansborg.
Folketinget
er
stadig
langt
fra
repræsentativ

området,
da
meningsmålinger
viser
et
klart
flertal
i
befolkningen
imod
euroen,
mens
kun
lidt
over
en
trediedel
af
folket
ingsmedlemmerne
(MF’erne)
er
kritiske
overfor
indførelsen
af
EUs
fælles
mønt.

Rød blok
Den mest synlige fremgang er
længst til venstre, hvor den klart
erklærede EU- og euromodstand i
Enhedslisten (EL) går fra 4 til 12
mandater. Blandt de otte nye er
Christian Juhl, kandidat for Folkebevægelsen
i
2009,
og
Nikolaj
Villumsen,
tidligere
medlem
af
Folkebevægelsens
forretnings
udvalg.
Blandt
Socialistisk
Folkepartis
17
valgte
MF’ere
er
det
kun
Nyt
Europa-formanden
Steen
Gade,
som
er
klar
til
afsked
med
kronen.
Det
fremgår
af
en
rundspørge,
som
Altinget.dk
foretog
før
valget.
Da
han
ikke
er
SFs
eneste
ministeremne,
tegner
det
derfor
til,
at
der
for
første
gang
kommer
er
klærede
euro-modstandere
i
regeringen.
Blandt Socialdemokraterne,
som er erklærede tilhængere af
euroen, opnåede den mangeårige
euro-kritiker Klaus Hækkerup
desværre ikke genvalg. Til gengæld
er der tre andre af de nye og yngre
socialdemokratiske MF’ere, som er
delvist uenige i, at kronen skal udskiftes
med
euroen.
Herunder
tidl.
DSU-formand
Jacob
Bjerregaard
og
tidl.
MF
for
EL
Pernille
Rosenkrantz-Theil.
Den
radikale
folketingsgruppe

som
er
vokset

er
fortsat
helhjertede
euro-tilhængere.
Men
i
Folkebevægelsens
rundspørge
før
valget
erklærede
fire
kandidater
sig
som
euro-modstandere.

Blå blok
Liberal Alliance – der gik 4 mandater
frem
og
nu
sidder

9
stole
i
Folketinget

er
fortsat
ikke
lune

en
tilslutning
til
euroen.
Men
kun
3
af
dem
udtrykker
direkte,
at
de
er
helt
uenige
i
at
udskifte
kronen
med
euroen
til
Altinget:
Ole
Birk
Olesen,
Joachim
B.
Olsen
og
Merete
Riisager (som blev EU-ordfører).
Det
Konservative
Folkeparti
gik
voldsomt
tilbage
til
8
mandater.
Kun
en
af
dem
er
ny:
Den
31-årige
2.
viceborgmester
fra
Odense
Mai
Henriksen.
”Jeg
stemte
nej
ved
sidste
afstemning,
og
det
vil
jeg
gøre
igen.
Jeg
er
tilhænger
af
EU-samarbejdet,
og
bakker
op
om
vores
medlemskab med forbeholdene”,
svarede hun på Altingets eurospørgsmål
og
gav
samme
melding
i
Folkebevægelsens
rundspørge.
Udover
at
forsvare
alle
fire
undtagelser,
mener
hun
også,
at
EU
har
for
meget
magt.
Venstre folketingsgruppe rummer
fortsat
ingen
euro-modstandere. Men blandt kandidaterne er
i hvert fald VU-formand Jakob Engel-Schmidt
delvist
uenig
i
at
udskifte
kronen
med
euroen.
Dansk Folkeparti – som er erklærede
euro-modstandere

gik
tre
mandater
tilbage.
Men
den
tilbagegang
er
mere
end
opvejet
i
de
tidligere
nævnte
partier.

Rets- og
militærundtagelserne

Eurozonens krise og den store eu romodstand
i
den
danske
befolkning
betyder,
at
euro-tilhængerne
ikke
har
travlt
med
at
sætte
denne
undtagelse
til
folkeafstemning.
Til gengæld har Socialdemokraterne
og
SF
for
længst
erklæret,
at
d
e vil sende rets- og militærundtagelserne
til
afstemning
for
at
afskaffe
dem,
når
de
kom
til
magten.
I
den
forbindelse
er
bl.a.
den
styrkede
Enhedsliste
og
den
nye
EUkritiske
konservative
MF’er
positive
faktorer
set
med
EU-kritiske
briller.